• متره و برآورد پروژه
  • مدیریت پروژه
  • طراحی، ساخت و اجرای سازه های فولادی و بتنی
  • مقاوم سازی ساختمان
  • محوطه سازی شهری و طراحی و اجرای نماهای خاص
  • مشاوره در زمینه اجرای سازه های صنعتی خاص
  • طراحی و اجرای فضاهای داخلی مجموعه های اداری و تجاری

گالری تصاویر