خط مشی مجموعه متوپاس

تیزر1

کلیه مدیران، مسئولان و کارکنان شرکت متوپاس می کوشند تا با رعایت ارزشها و رفتارهای بنیانی اخلاقی و رفتاری ذیل، محیطی سالم و بالنده را در سازمان خود فراهم نمایند:

 

● رعایت مقررات ایمنی، بهداشت شغلی، محیط زیست و کار به منظور حفظ سلامت خود و دیگران و جلوگیری از هدر رفتن انرژی.

● مسئولیت پذیری با بکار بردن تمام توان برای انجام وظایف محوله و سازگاری با تغییرات و شرایط جدید.

● تلاش برای کسب تجارب عملی و علمی لازم و بالابردن سطح دانش تخصصی خود و کارکنان تحت امر.

● احترام به قوانین، مقررات و کرامات انسانی و رعایت کلیه حقوق همکاران.

● مشارکت فعال در پیشبرد امور شرکت و ارائه پیشنهادهای سازنده.

● مهرورزی، احترام به یکدیگر و رعایت سلسله مراتب اداری.

● رعایت نظم، انضباط، آراستگی سازمانی و ایجاد محیطی آرام.

● رهبری و هدایت همکاران تحت امر در کلیه سطوح سازمانی.

● حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات درون سازمانی به بیرون.

● خوشرویی و پرهیز از برخوردهای شخصی با مسائل.

● متانت، کمال جویی و رعایت عدالت محوری.

● ایجاد توسعه و گسترش فرهنگ آموزش.

● صداقت در کردار، گفتار و رفتار.

با تشکر متوپاس