هدف از طراحی یک سیستم جمع آوری غبار بهبود کیفیت هوا با استفاده از جمع آوری و حذف ذرات ناشی از انواع فرایندهای صنعتی و تجاری، از جمله در صنعت سیمان، کارخانجات معدنی و بسیاری صنایع دیگر می باشد.به طور کلی یک سیستم جمع آوری غبار تجهیزات زیر را شامل می شود:
● دستگاه جمع آوری کننده غبار.
● فن/دمنده.
● هود.
● سیستم تخلیه.
● کانال و دیگر لوازم جانبی.
سیستم های حذف غبار متوپاس به گونه ای طراحی شده اند تا با ارائه راه حل های جایگزین متعدد، که ضامن رسیدن به نتیجه دلخواه می باشد خواسته های مشتری را محقق کنند. ما با داشتن سالها تجربه و توانایی های به روز قادر به برآورده کردن نیازهای شما در زمینه جمع آوری ذرات هستیم. متوپاس دستگاه های جمع آوری غبار زیر را طراحی کرده و می سازد:
● سیکلون.
● فیلتر پارچه ای (بگ فیلتر).
● شوینده (اسکرابر) و نیز لوازم جانبی سیستم های جمع آوری غبار.